30 grudnia
2014
Wydarzenia

Alczyk. Zdjęcie: Allan Hopkins/Flickr.

Choć naukowcy są zgodni co do roli, jaką działalność człowieka wpływa na zmiany klimatu, powiązanie tego procesu z ekspansją wolnorynkowego modelu gospodarki nie było oczywiste. W swojej najnowszej książce This Changes Everything („To zmienia wszystko”), Naomi Klein, autorka „No Logo” i „Doktryny Szoku”, twierdzi, że nie można oddzielić dyskusji o przyszłości środowiska od funkcjonowania systemu gospodarczego. Czy zatem wzrost średniej temperatury na Ziemi, podnoszenie się poziomu morza – efekty zmian klimatu – są wprost powiązane z naszą pogonią za wzrostem gospodarczym, bez względu na koszty? Czy nasz obecny styl życia, w znacznej mierze uzależniony od wysokiego poziomu zużycia energii i konsumpcji dóbr, jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki rabunkowej eksploatacji zasobów i nisko płatnej pracy w krajach globalnego Południa (krajów Azji, Afryki czy Ameryki Południowej)? Jakie są alternatywy i dlaczego potrzebujemy zmiany myślenia dowiedzą się państwo na spotkaniu zainspirowanym najnowszą książką Naomi Klein zatytułowanym „Zmiany klimatu a kapitalizm”.

W pierwszej części spotkania zaplanowane są dwie prezentacje wprowadzające do dyskusji –Marcin Gerwin opowie o zmianach klimatu zachodzących na Ziemi oraz o prognozach w tej kwestii na przyszłość, a Łukasz Pancewicz przedstawi tezy książki Naomi Klein – rolę liberalizacji gospodarki i globalizacji, dostępu do tanich surowców i rynków pracy w zwiększeniu emisji gazów cieplarnianych oraz scenariuszach zmian – m.in. koncepcjach postwzrostu. Następnie zapraszamy Państwa do debaty. Termin spotkania: piątek, 9 stycznia, godz. 19.00, w sieni IKM (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku). Wstęp wolny.

O prelegentach:

• dr Marcin Gerwin, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, aktywista miejski, współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, publicysta Dziennika Opinii.

• dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, architekt-urbanista, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, główny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, członek TUP, ISOCARP.


Komentarz