o nas
materiały
leśne ogrody
programy
eko-znaki
jak możesz pomóc?
 

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój:
w stronę życia w harmonii z przyrodą

Jan Berdo


Z
achodni styl życia wymaga olbrzymiej ilości zasobów naturalnych
i nie jest możliwe, aby wszyscy ludzie na świecie żyli w ten sposób. Jeśli każdy mieszkaniec Ziemi chciałby konsumować tyle samo dóbr co przeciętny Amerykanin, potrzebne by było jeszcze pięć planet,
aby dla wszystkich starczyło zasobów naturalnych.

Możliwy jest jednak taki sposób rozwoju, dzięki któremu podstawowe potrzeby ludzi będą zaspokojone, a przyroda będzie tętnić życiem. Rozwój, który zmierza w tym kierunku, nazywany jest zrównoważonym (ang. sustainable). Jego podstawą jest właściwa relacja z przyrodą, życie w harmonii z nią.

Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów, dziennikarzy, nauczycieli i pracowników administracji publicznej. Stanowi ona krótkie wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju. Cała książka jest do pobrania za darmo.  

Zobacz także: Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski - lokalne inicjatywy rozwojowe
 Pobierz całą książkę [ 5,8 MB ]

Pobierz rozdziały:

Rozdział I: Zrównoważony rozwój
 1. Idea zrównoważonego rozwoju
 2. Etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju
 3. Gospodarka naturalna

Rozdział II: Polityka dla zrównoważonego rozwoju
 1. Stabilizowanie wzrostu populacji
 2. Ochrona bioróżnorodności
 3. Rolnictwo ekologiczne
 4. Odnawialne źródła energii
Rozdział III: Rozwiązania indywidualne
 1. Konsumpcja na zrównoważonym poziomie
 2. Ekologiczny dom
 3. Stosowna technologia
 4. Zrównoważony transport
 5. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wody
 6. Zrównoważony biznes
 7. Ekowioski
Zakończenie
Przypisy
Bibliografia
Pobierz program Acrobat Reader