23 maja
2011
Marcin Gerwin

Zdjęcie: eisenbergalex/Flickr.

Plan jest taki, że zaproszenia do udziału w budżecie obywatelskim zostaną rozesłane do wszystkich gospodarstw domowych w Sopocie. Najlepiej imienne, jeżeli tylko się da. Oznacza to, że zostanie wysłanych ok. 17 tysięcy zaproszeń. Całkiem sporo! Ilu mieszkańców może wówczas przyjść na spotkanie? 10% na wszystkie rozesłane zaproszenia? 5%? 3%?  Nawet 3% z tych zaproszeń to ponad 500 osób, a przecież przeczytają je najpewniej jeszcze inni członkowie rodziny i może ktoś z nich również się zainteresuje budżetem obywatelskim i zdecyduje się przyjść na spotkanie. Jak wówczas zorganizować Forum Mieszkańców, żeby prowadzić na nim konstruktywną dyskusję? A poza tym, gdzie się spotykać?

Stąd pojawił się pomysł, aby od razu wprowadzić podział na grupy tematyczne, już od pierwszego spotkania Forum. W praktyce będzie to wyglądało tak, że na przykład w jednym tygodniu spotka się tylko grupa ekologiczna, grupa ds. kultury i grupa ds. sportu, a w następnym grupa ds. architektury i urbanistyki, ds.edukacji i ds. bezpieczeństwa. Dzięki temu będzie można spotkania robić w mniejszej, bardziej kameralnej sali, a dodatkową korzyścią będzie to, że spotkania na interesujące nas tematy nie będą nakładać się na siebie aż tak, jak przy jednym, dużym spotkaniu.

Do każdej grupy tematycznej będzie potrzebna osoba prowadząca dyskusję i powinien to być ktoś z mieszkańców zainteresowanych danym tematem. Jednym ze sposobów na zorganizowanie dyskusji w grupach jest otwarta agenda, gdzie uczestnicy dyskusji najpierw zgłaszają tematy, które chcą omówić, a następnie ustalają kolejność, w jakiej będą one omawiane. Na początek będzie zaproponowanych kilka grup tematycznych, a kolejne będą mogli utworzyć sami uczestnicy, stosownie do potrzeb. Celem dyskusji w grupach będzie w pierwszym etapie opracowanie projektów do budżetu obywatelskiego, a po wakacjach analiza zgłoszonych propozycji.

Dobrym pomysłem jest także, by grupy tematyczne mogły zapraszać do współpracy ekspertów. Może się to odbywać w taki sposób, że członkowie grupy będą zwracać się z wnioskiem do radnych, którzy zajmują się budżetem obywatelskim (w ramach komisji lub zespołu). Wówczas radni będą rozstrzygać, czy zaprosić na Forum Mieszkańców, za wynagrodzeniem, proponowanego przez członków grupy eksperta. Z zapraszaniem ekspertów chodzi o to, aby zgłaszane przez mieszkańców projekty były jak najlepsze od strony merytorycznej.

Zobacz także:

aż tak

Komentarz