15 maja
2011
Marcin Gerwin

Zdjęcie: eisenbergalex/Flickr.

Premier podpisał wczoraj Pakt dla Kultury, który, oprócz zwiększenia wydatków na projekty kulturalne, zakłada także, że: „§ 8.2 Rząd, we współpracy z samorządami, przygotuje warunki prawne dla pilotażu w zakresie tworzenia tzw. budżetów partycypacyjnych w planach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w których wydatki ustalają mieszkańcy.” Fajnie, choć określenie „dla pilotażu” jest trochę przesadną ostrożnością, bo pilotaż można zrobić już teraz, a to, co by się przydało, to już praktyczne zmiany w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którymi rada gminy będzie mogła wyodrębnić z budżetu gminy kwotę na budżet obywatelski. Niemniej jednak i tak dobrze, że taki zapis się znalazł, bo rząd będzie zobowiązany zająć się tematem. A swoją drogą wyszło ciekawie, bo samorządem, który rusza z budżetem obywatelskim jest akurat rodzinne miasto premiera, czyli Sopot, i premier jest uprawniony do udziału w głosowaniu. Wracając jednak do konkretów – formularz do zgłaszania projektów.

Formularz ma kluczowe znaczenie w całym procesie, albowiem określa, jak mają być opisane projekty – jest to jeden wzór dla wszystkich. W formularzu podaje się cele projektu, jego opis, uzasadnienie, wpływ na jakość życia w Sopocie i wpływ na środowisko. Dodane zostały ograniczenia liczby wyrazów w opisach, jest to praktyka stosowana przy składaniu wniosków o granty, a chodzi tu po prostu o to, aby treść była zwięzła. Zalecane jest także zrobienie analizy SWOT, w której podaje się mocne strony projektu, słabe strony, zagrożenia związane z jego realizacją oraz potencjalne, dodatkowe korzyści. Analiza SWOT nie jest jednak obowiązkowa, albowiem, jeżeli projektem jest remont chodnika, to nie wydaje się konieczna. Mogą jednak pojawić się projekty, jak instalacja kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, do których rzeczywiście by się przydała i mam nadzieję, że pomysłodawcy ją zrobią, licząc na to, że dobrze opisany projekt zyska większą przychylność mieszkańców. Propozycja formularza jest do pobrania tutaj.

O zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego będzie można porozmawiać w środę, podczas dyskusji publicznej na temat zwiększenia roli mieszkańców Sopotu w sprawach samorządowych, która ma się zacząć o godz. 18.00, w sali nr 36, w Urzędzie Miasta. Wśród zaplanowanych tematów są także zmiany w statucie Sopotu i regulamin konsultacji społecznych – oficjalne zaproszenie na spotkanie jest tutaj.


Komentarz