17 grudnia
2010
Marcin Gerwin

Zdjęcie: European Parliament/Flickr.

To jedna z najbardziej oczywistych poprawek, jakie warto zrobić w statucie Sopotu – chodzi o głosowania imienne. Dzięki temu będzie wiadomo, jak radni głosowali w poszczególnych sprawach. Dziś wynik głosowania, w sprawie ważnej dla mieszkańców, może przestawiać się tak: 12 „za”, 5 „przeciw”, 4 „wstrzymało się”. Kto jednak był za? Kto był przeciw? Nie wiadomo. Statut Sopotu dopuszcza już dziś głosowania imienne, jednak nie jest to automatyczne, a odbywa się tylko wyjątkowo, kiedy ktoś z radnych zgłosi wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego. Głosowanie imienne może być jednak domyślne, a jego wyniki mogą być publikowane w internecie tak, by mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp.

Do głosowania imiennego można wykorzystać specjalne urządzenie, z kartami do głosowania, jednak kosztuje ono kilkadziesiąt tysięcy zł, a głosy można przecież liczyć także ręcznie. Zmiana w Regulaminie Rady Miasta, która wprowadzałaby głosowanie imienne może więc wyglądać następująco:

§ 15

1. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym imiennym,  o ile przepisy ustaw lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

2. Przez zwykłą większość, w rozumieniu art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozumieć każdą większą liczbę głosów „za” od głosów „przeciw”.

3. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez wywoływanie nazwisk radnych i odnotowanie w protokóle czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu. W przypadku zainstalowania urządzenia elektronicznego do liczenia głosów radni naciskają jeden z przycisków oznaczających głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” oraz podnoszą rękę. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący obrad.

4. Głosowanie jawne imienne nie dotyczy głosowań o charakterze proceduralnym lub organizacyjnym, w tym przyjmowania porządku obrad. W tych przypadkach radni głosują jedynie przez podniesienie ręki.

§ 17

Uchwały wraz z imiennymi wynikami głosowania publikowane są najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.


5 komentarzy

 1. Hanna
  26/05/2011

  Radca prawny naszej gminy twierdzi, ze ustawa o samorzadzie gminnym nie dopuszcza wprowadzenia glosowania imiennego w statucie gminy. Mozliwe jest to na wniosek któregos z radnych, na sesji, po przeglosowaniu wniosku radnego.
  Prosze o informacje na jakiej podstawie prawnej proponujecie wprowadzenie do statutu ten tryb glosowania.
  Pozdrawiam i licze na szybka odpowiedz

 2. 26/05/2011

  Na podstawie tej samej ustawy :) Tryb głosowania w radzie gminy określony jest w art. 14. „Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej”, a oprócz tego w dwóch miejscach jest wskazane, że wymagane jest głosowanie imienne. Zgodnie zatem z ustawą, głosowania powinny być jawne, oprócz kilku przypadków tajnego głosowania, które należy wyłączyć dodając formułę „o ile przepisy ustaw lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.” Czy głosowanie imienne jest głosowaniem jawnym? Jest. Na jakiej więc podstawie Wasz radca prawny uważa, że ustawa zabrania wprowadzenia go jako reguły? :) Była w tej kwestii także interpelacja poselska do MSWiA: http://is.gd/KICDkn

 3. Hanna
  31/05/2011

  Wielkie dzieki Marcinie za odpowiedz i pomoc. Na ostatniej sesji Rady powolano Komisje Statutowa i wkrótce zacznie ona prace. Przewodniczacy Komisji zaprosil mnie w roli konsultanta do prac nad Statutem Gminy. Mam zamiar wykorzystac m.in Wasze propozycje dot. glosowan imiennych oraz inicjatywy uchwalodawczej. Na ile uda mi sie przekonac radnych do tych propozycji trudno w tej chwili prorokowac.
  Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za wszelka pomoc.

 4. 31/05/2011

  Oj, to może podam najnowsze wersje ;) Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców:
  http://www.sopockainicjatywa.org/wp-content/uploads/2011/05/Inicjatywa-uchwałodawcza.pdf

  Głosowanie imienne: „3. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez podniesienie ręki i odnotowanie w protokole czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu. W przypadku zainstalowania urządzenia elektronicznego do liczenia głosów radni naciskają jeden z przycisków oznaczających głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” oraz podnoszą rękę. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący obrad.”

 5. Hanna
  01/06/2011

  Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie rady i pomoc. Jak narazie działam, jako strażnik praw obywatelskich, sama w naszej gminie. Dlatego m.in publikacje na Waszej stronie są dla mnie inspirujące i bardzo pomocne. Często korzystam z Waszych doświadczeń. Dużym problemem dla mnie jest włączenie innych mieszkańców gminy do działań obywatelskich. Ludzie zwracają się do mnie o pomoc, ale tylko gdy decyzje samorządowe dotyczą bezpośrednio ich interesów. Być może macie jakiś wypracowany sposób na aktywizacje społeczną mieszkańców? Pozdrawiam.

Komentarz