1 lutego
2010
Marcin Gerwin

Kiedy bohaterka filmu „Piraci z Karaibów”, Elizabeth Swan, trafia na pokład pirackiego żaglowca, mówi do kapitana Barbossy „parle!”, co, zgodnie z pirackim kodeksem honorowym, oznacza tyle co „paktujmy!”. Ilekroć myślę o prawie mieszkańców do ogłaszania konsultacji społecznych, przypomina mi się ta scena. Kiedy pojawia się pomysł urzędu miasta, który budzi sprzeciw mieszkańców Sopotu lub kontrowersyjny projekt prywatnego inwestora, co mogą mieszkańcy zrobić? Mogą napisać list do prezydenta albo pójść na dyżur do radnych. Co jednak z konsultacjami społecznymi? Co mogą zrobić mieszkańcy, aby na interesujący ich temat, zostały zorganizowane pełne konsultacje społeczne z rozsyłaniem zaproszeń i rozwieszaniem plakatów? Do tego właśnie potrzebna jest inicjatywa „parle”.

Najprościej rzecz ujmując, inicjatywa ta polega na tym, że grupa mieszkańców może złożyć wniosek o zorganizowanie konsultacji społecznych na interesujący ich temat. Pod wnioskiem należy zebrać 200 podpisów mieszkańców i kiedy wniosek z wymaganymi podpisami zostaje złożony, to uruchamiana zostaje przez urząd miasta cała procedura organizowania konsultacji, od zarezerwowania sali, przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, aż po rozwieszenie plakatów.

Inicjatywa „parle” działa obecnie w Słupsku (co prawda się tak nie nazywa) i na wniosek 400 mieszkańców organizowane są konsultacje, we wskazanej przez mieszkańców formie. Do wyboru mieszkańcy Słupska mają konsultacje pisemne, wysłuchanie publiczne, tradycyjne spotkanie z mieszkańcami, forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku lub powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. Datę spotkania proponują wnioskodawcy.

Inicjatywę „parle” chcielibyśmy włączyć do regulaminu konsultacji społecznych, który określałby zasady, na jakich odbywają się konsultacje w Sopocie. Aby te konsultacje miały sens, to ich sposób przeprowadzenia powinien pozwalać na dogłębne przeanalizowanie sprawy, a ich wynik powinien być jednoznaczny i stanowić realną wskazówkę dla prezydenta i radnych. Jeżeli radni przegłosują w lutym projekt inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, to regulamin konsultacji będzie jedną z naszych pierwszych propozycji uchwał.

P.S. Poprzednie artykuły na temat konsultacji społecznych można przeczytać tutaj.


Komentarz